Ringtrening med Herax utenfor Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.